Ahli Lembaga Pengarah

Ahli Lembaga Pengarah

Yang Berhormat Tuan Budiman Mohd Zohdi
Pengerusi
Institut Terjemahan & Buku Malaysia

YBhg. Dato' Sri Alias Hj. Ahmad
Ketua Setiausaha
Kementerian Pendidikan Malaysia

YBhg. Datuk Haji Abdul Adzis Abas
Ketua Pengarah
Dewan Bahasa dan Pustaka

YBhg. Puan Zeti Arzura Tajul Ariff
Ketua Penolong Setiausaha (Sektor Komersial)
Bahagian Syarikat Pelaburan Kerajaan
Kementerian Kewangan Malaysia

YBhg. Dato' Mazri Muhammad
Konsultan bebas

YBhg. Dato' Dr. Fathul Bari Mat Jahya
Ketua Pegawai Eksekutif
Pertubuhan Ilmuan Malaysia

YBhg. Encik Mohd Khair Ngadiron
Pengarah Urusan / Ketua Pegawai Eksekutif
Institut Terjemahan & Buku Malaysia (ITBM)