Ahli Lembaga Pengarah

Ahli Lembaga Pengarah

Yang Berhormat Tuan Budiman Mohd Zohdi
Pengerusi
Institut Terjemahan & Buku Malaysia

YBhg. Dato' Sri Alias Hj. Ahmad
Ketua Setiausaha Kementerian Pendidikan Malaysia

YBhg. Datuk Haji Abdul Adzis Abas
Ketua Pengarah Dewan Bahasa dan Pustaka

YBhg. Puan Zeti Arzura Tajul Ariff
Ketua Penolong Setiausaha (Sektor Komersial)
Bahagian Syarikat Pelaburan Kerajaan
Kementerian Kewangan Malaysia

YBhg. Dato' Mazri Muhammad
Konsultan bebas

YBhg. Prof. Madya Datuk Dr. Marzuki Mohamad
Pensyarah Sains Politik di Kuliyah Ilmu Wahyu dan Sains Kemanusiaan
Universiti Islam Antarabangsa Malaysia (UIAM)

YBhg. Encik Mohd Khair Ngadiron
Pengarah Urusan / Ketua Pegawai Eksekutif
Institut Terjemahan & Buku Malaysia (ITBM)