Ahli Lembaga Pengarah

Ahli Lembaga Pengarah

Yang Berhormat Tuan Budiman Mohd Zohdi
Pengerusi
Institut Terjemahan & Buku Malaysia

Datuk Haji Abdul Adzis Abas
Ketua Pengarah Dewan Bahasa dan Pustaka

Encik Tajol Azhar Md. Tahir
Timbalan Setiausaha Bahagian Pengurusan Aset Awam
Kementerian Kewangan Malaysia

Dato' Mazri Muhammad
Konsultan bebas

Prof. Madya Datuk Dr. Marzuki Mohamad
Pensyarah Sains Politik di Kuliyah Ilmu Wahyu dan Sains Kemanusiaan
Universiti Islam Antarabangsa Malaysia (UIAM)

Encik Mohd Khair Ngadiron
Pengarah Urusan / Ketua Pegawai Eksekutif
Institut Terjemahan & Buku Malaysia (ITBM)