Mathnawi Jalaluddin Rumi

Mathnawi Jalaluddin Rumi


Terdiri daripada enam jilid puisi, Mathnawi Jalaluddin Rumi diterbitkan dengan gaya didaktik dan sarat mesej hakikat yang tersirat dan tersurat. Seperti koleksi ajaran Sufi sebelumnya, Mathnawi Jalaluddin Rumi yang merupakan koleksi panjang anekdot dan penglipur lara dirujuk daripada pelbagai sumber seperti al-Quran, cerita rakyat, lelucon dan pengalaman estetik. Setiap pengisahan menggambarkan perkara penting, dan pengertian moralnya dibincangkan secara terperinci dengan penekanan khusus kepada pentafsiran kejiwaan atau kesufian. Mathnawi turut menggambarkan usaha bertaakul dan berperhitungan untuk menjelaskan pelbagai dimensi kehidupan dan amalan spiritual. Mathnawi Jalaluddin Rumi adalah sebuah karya besar Islam dan patut dimiliki oleh semua untuk dihayati makna kehidupan dan kewujudan yang terkandung di dalamnya.

Selain bahasa Melayu, Mathnawi Jalaluddin Rumi telah diterjemahkan ke dalam pelbagai bahasa utama dunia lain seperti bahasa Arab, Inggeris, Jerman, Perancis, Urdu, Rusia, dan Sepanyol.